Piękne morze w Azji

Daleko w Azji, w północno-zachodniej części Oceanu Spokojnego, pomiędzy Kamczatką a pewnymi wyspami. Wyspami Kurylskimi, Hokkaido oraz Sachalinem leży pewne morze. Jest to Morze Ochockie. To przybrzeżne może rozdzielone jest pomiędzy dwa państwa – Federację Rosyjską oraz Japonię. Morze to zajmuje obszar o powierzchni 1 583 000 km². Jego objętość to aż 1 365 000 km². Jego średnia głębokość to 177 m. Najgłębszy punkt to 3372 m. Poziom zasolenia wynosi 32,8 ‰.

Morze Ochockie łączy się z Oceanem Spokojnym przez Cieśniny Kurylskie. A z Morzem Japońskim łączy się przez Cieśninę Tatarską oraz Cieśninę La Perouse’a. Większa część tego morza leży na szelfie kontynentalnym. Linia brzegowa Morza Ochockiego jest słabo rozwinięta. Jego długość to 10460 km. Na obszarze tego morza znajdują się przeróżne zatoki. A wśród nich zatoka Sachalińska oraz zatoka Szelichowa. A ponadto w tym obszarze można spotkać wyspy. Wyspy Jamskie, Wyspy Szantarskie oraz Wyspy Zawiałowe. A ponadto mała wyspa Jana znajduje się na otwartym morzu.

Do Morza Ochockiego wpadają rzeki Amur, Giżyga, Pienżyna, Ochota, Uda. Ale głównym basenem zasilającym wody Morza Ochockiego jest Ocean Spokojny. Morze jest z nim połączone Cieśninami Kurylskimi. Ale to nie jest jedyne źródło zasilające wody tego morza. Dużą rolę odgrywa też Cieśnina La Perousa oraz inne. Niebagatelną rolę odgrywają też opady.

Temperatura wód Morza Ochockiego zimą wynosi od -1,8 do 2° С. Latem zaś jest to temperatura od -1,5 do 15° С. Na tym obszarze można zaobserwować rozliczne prądy morskie. A największe w Cieśninach Kurylskich. Ich prędkość może wynosić nawet do 3m/s.

W obszarze morza występują liczne gatunki ssaków oraz bezkręgowców. A wśród nich walenie oraz foku. Morze znane jest z połowów mintaja.

Morze Ochockie zostało odkryte w pierwszej połowie XVII wieku. Odkrywcami byli Rosjanie – Iwan Moskwicin oraz Wasilij Pojarkow. A pierwszą rosyjską osadą na wybrzeżu był port Ochock. Na obszarze tym kwitł handel. Powstała nawet rosyjsko-amerykańska firma, która zmonopolizowała nawigację w pierwszej połowie XIX wieku. Lecz eksploracja była kontynuowana dalej. Większy obszar morza został odpkryty po roku 1733, podczas Drugiej Ekspedycji Kamczackiej. Podróżnicy systematycznie odkrywali kolejne obszary. Wśród odkrywców byli mieszkańcy państw Europejskich, nie tylko Rosjanie. I tak oto dzisiaj mamy pełny obraz Morza Ochockiego.

Na Morzu Ochockim, na brzegu Hokkaido znajduje się Park Narodowy Shiretoko. Ten park zajmuje większą część półwyspu Shiretoko. Jego powierzchnia to 38 633 ha. Występuje tam liczna populacja niedźwiedzi brunatnych. Cały półwysep znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO od roku 2005.

Morze Ochockie to piękny obszar wodny położony pomiędzy Rosją i Japonią. Bardzo blisko spornych Wysp Kurylskich. Dostrzec tam można Park Narodowy Shiretoko. Cała okolica jest piękna, choć mroźna. Warto o tym pamiętać. Rejon ten był świadkiem różnych zmagań historycznych. W okresie Zimnej Wojny, kiedy to flota amerykańska odniosła pewne sukcesy uszkadzając radziecką podwodną komunikację.

Dodaj komentarz