Morze w okolicach Skandynawii

Na północny zachód od Norwegii znajduje się Morze Norweskie. To przybrzeżne morze, będące częścią Oceanu Atlantyckiego ma powierzchnię około 1 385 000 km². Morze to od południa sąsiaduje z Morzem Północnym, a od południowego-zachodu z wodami Atlantyku. Na zachód od Morza Norweskiego znajduje się Morze Grenlandzkie. A na północ od Morza Norweskiego znajduje się Morze Barentsa. Morze to swoim obszarem obejmuje kilka państw – Islandię, Norwegię, Wielką Brytanię oraz Wyspy Owcze. Średnia głębokość tego morza to 1600-1750 m. Zaś maksymalna głębokość to 3734 m. Objętość Morza Norweskiego to 2400000 km³. Zasolenie jest na poziomie 35,2 ‰. Wprawdzie Morze norweskie to morze przybrzeżne, ale jego dno nie leży na szelfie kontynentalnym.

Morze Norweskie to morze otwarte. Zresztą widać na mapach, że nie jest ograniczone z żadnej ze stron. Na jego obszarze znajdują się liczne wyspy Norwegii, jak również Wyspy Owcze. A poza tym na tym obszarze występują liczne zatoki zwane fiordami, cieśniny oraz wysepki.

Morze Norweskie ma znaczenie gospodarcze. Na obszarach, w których głębokość nie przekracza kilometra wydobywana jest ropa naftowa i gaz ziemny. Nad morzem znajdują się porty – Narwik, Trondheim oraz Tromsø.

Temperatura tego obszaru w zimie waha się od 2° do 7 °C. Natomiast latem temperatura ta wynosi od 8 °C do 12 °C.

Poławiane są tutaj śledzie i dorsze. Obszar ten jest obfity w zooplankton oraz rozliczne podmorskie organizmy. Chociaż większość życia morskiego skoncentrowana jest w górnych warstwach. Szacuje się, że tylko 2% biomasy jest produkowanej na głębokości poniżej jednego kilometra, a tylko 1,2 % występuje na dnie morskim. Rozkwit fitoplanktonu jest zdominowany przez chlorofil.

Wody przybrzeżne Norwegii są miejscem, w którym rozmaite gatunki ryb składają tutaj skrzek. A wylęg ma miejsce w okolicach marca. Jaja dopływają do powierzchni, a następnie wypychane są na brzeg przez wiatr północny. Podczas gdy nieduża populacja pozostaje w fiordach ciągnących się wzdłuż wybrzeża Norwegii, większość przebywa w Morzu Barentsa. A tam żywi się bogatym planktonem. Kiedy ryby osiągną dojrzałość to wracają do Morza Norweskiego.

Ale nie tylko ryby występują w tym obszarze. Morze Norweskie to schronienie dla wielu gatunków ptaków i ssaków. Mówiąc o ssakach mamy na myśli zarówno ssaki morskie, jak również te żyjące na powierzchni. A jeśli mowa o ssakach morskich to znajduje się tam wiele gatunków ork, delfinów oraz innych podobnych zwierząt.

Z uwagi na obfitą liczbę gatunków ryb często dokonywano połowów na tym obszarze. Niestety, połowy, zanieczyszczenie środowiska, wielorybnictwo spowodowały skażenie tego terenu. Do zanieczyszczenia w znacznym stopniu przyczynił się Brytyjki kompleks atomowy w Sellafield. Niestety, usunął on część radioaktywnych odpadów do Morza.

Morze Norweskie to ciekawy obszar u wybrzeża Skandynawii. Piękna okolica, rozmaitość gatunków ryb i ssaków morskich oraz wydobycie surowców naturalnych. Jest to z pewnością stały element krajobrazu tego obszaru.

Dodaj komentarz