N_skraj_EU

Co warto wiedzieć o Morzu Barentsa?

Morze Barentsa to otwarty akwen wodny, wchodzący w skład Oceanu Arktycznego, czyli wód oblewających północny wierzchołek kuli ziemskiej. To jedno z nielicznych tutejszych mórz, które nie ulega zlodowaceniu i żegluga po nim jest możliwa przez cały rok. Wybrzeża tego morza zamieszkiwali pierwotnie wikingowie oraz Lapończycy.

Willem Barents – odważny wizjoner

Morze Barentsa zawdzięcza swoją nazwę XVI-wiecznemu, holenderskiemu żeglarzowi i podróżnikowi. Willem Barents miał ambitny plan, by odkryć drogę morską do Azji, wiodącą przez zlokalizowane na dalekiej północy akweny. Wyprawa ta była podejmowana trzykrotnie, ponieważ podróż znacząco utrudniały warunki pogodowe oraz zlodowacenia. Trzecia i ostatnia ekspedycja Barentsa rozpoczęła się w 1596 roku. Zaowocowała dotarciem żeglarzy do Półwyspu Kolskiego, odkryciem Wyspy Niedżwiedziej i Spitsbergen. Uczestnicy wyprawy byli pierwszymi Europejczykami, którzy spędzili okres zimy w Arktyce. Większości z nich udało się wrócić do Amsterdamu, jednak sam Barents zmarł podczas tej drogi powrotnej, w 1597 roku.

Znaczenie gospodarcze morza

Obecnie Morze Barentsa jest atrakcyjne z uwagi na znajdujące się w jego rejonie pokłady gazu ziemnego, ma duże znaczenie dla transportu międzykontynentalnego, tu dokonuje się także połowu ryb. O dominację w tym obszarze konkurują przede wszystkim Rosja i Finlandia. Państwo rosyjskie zdołało niestety wywrzeć negatywny wpływ na tutejsze środowisko naturalne. Rosyjska flota jądrowa doprowadziła do skażenia radioaktywnego tych rejonów.

Dodaj komentarz